Fehér Mackó

 

Nera

SAgCh SAg(hopp)Ch Mog-ur's Mrs Shira

Nera är Lovisas mudi som vi köpte för att tävla agility med. Hon är född den 4 januari 2006.  Eftersom Nera inte accepterar omgivningen har hon svårt att koncentrera sig,  men hon är arbetsvillig och lättlärd. Hon har dock blivit bättre och vi hoppas att den utveckligen fortsätter. Hemma är hon världens trevligaste hund.

Nera och Lovisa tävlar och tränar agility. De tävlar i agility klass tre och hoppklass tre. Nera är svenskt agility- och hopp-champion. Med Nera tränar vi också lite lydnad och klicker.

 

 
 
Kontakta oss:
 

Kennel Feher Macko,Gårdskärsvägen 34,814 93 Skutskär (Gårdskär)

026 74306, 070-375 68 54 (Agnetha), 070-539 29 87(Björn) alt. 070-6402049 (Lovisa)

feher.macko@privat.utfors.se

Copyright kennel Fehér Mackó